Eksploatacja

eksploa

Nasze oprawy nie wymagają częstych i pracochłonnych wymian źródeł światła, są praktycznie bezawaryjne, przez co nie generują kosztów ponoszonych na obsługę.

Konstrukcja wszystkich naszych opraw przemysłowych opartych o metrowej długości belki w sposób naturalny ogranicza osadzanie się kurzu, więc czaso-okresy pomiędzy przeglądami i czyszczeniem opraw są przeprowadzane dużo rzadziej, niż w przypadku innych źródeł światła.

Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na wilgoć, wodę i kurz.