Fabryki

Fabryki

Do hal produkcyjnych wymagane są systemy oświetlenia o najwyższych standardach. To obiekty często bardzo wysokie, w których procesy produkcyjne wymagają oświetlenia bez efektów migotania, o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania barw.

Ze względu na umieszczenie opraw często ponad maszynami, każdorazowa wymiana przepalonych źródeł światła stanowi wyzwanie dla ekip utrzymania ruchu. Dlatego ważne, by oświetlenie było bezawaryjne. Oprawy nasze spełniają wszystkie te wymagania.  Najsilniejsze z nich składające się z 4 lub nawet 5 belek o mocy 60W każda,  mogą być instalowane w halach o wysokościach przekraczających nawet 15m.

Oszczędności wynikające z zastąpienia tradycyjnych źródeł światła oprawami przemysłowymi LED nie opierają się tylko na dużo mniejszym zużyciu energii elektrycznej (najsilniejsza nasza oprawa o mocy 320W może zastąpić dwie oprawy meta-halogenkowe po 400W).

Dużo niższe są także koszty eksploatacji związane z serwisem. Nie ma kosztownych wymian źródeł światła. Konstrukcja wszystkich naszych opraw w sposób naturalny ogranicza osadzanie się kurzu, więc czasokresy pomiędzy przeglądami i czyszczeniem opraw są przeprowadzane dużo rzadziej, niż w przypadku innych źródeł światła.