Oświetlenie Magazynu

______ MAg2

Magazyny to nasza specjalność.

Tu możemy pochwalić się naprawdę dużymi oszczędnościami:

  • Nasze lampy LED to oszczędność w zużyciu energii elektrycznej o ponad 60%
  • Automatyka połączona z naszymi lampami powoduje wzrost oszczędności do ponad 90%.
  • Na życzenie wykonamy „opomiarowane” wdrożenie pilotażowe.

Spytaj nas o konkretne rozwiązanie dla Twojej firmy. To nic nie kosztuje !

projekt@integrasoft.pl

Magazyny przeważnie nie mają dostępu do światła dziennego. Wysokie składowanie w wielokondygnacyjnych regałach i wąskie przejścia między wysokimi regałami przedstawiają specjalne wymagania świetlne. Norma oświetlenia magazynu przedstawia minimalne wymagania, średnie natężenie oświetlenia magazynu powinno wynosić od 150 lx do 200 lx, niemniej jednak takie oświetlenie mierzone jest na powierzchni roboczej. Zwykle jednak ze względu na potrzebę czytania etykiet na składowanych na regałach towarach poziom ten nie jest wystarczający, chyba że stosujemy nowoczesne oświetlenie magazynu lampami wyposażonymi w układy optyczne, które kierują część wiązki światłą na regały. Zalecamy stosować takie właśnie rozwiązanie, aby umożliwić czytanie bez wysiłku etykiet, dowodów dostawy i dokumentów magazynowych. W obszarach wjazdów oświetlenie magazynów powinno być bardziej intensywne ze względu na wyższe wymagania dotyczące widoczności w obszarach komunikacyjnych. Różnice w jasności nie mogą być jednak zbyt duże dla ludzkiego oka.

Podstawowym czynnikiem w projektowaniu oświetlenia magazynów jest ich wysokość. W magazynach, których wysokość nie przekracza 6 m stosuje się oprawy oświetleniowe z lampami fluorescencyjnych lub oświetlenie LED. Dla oświetlania magazynów wysokiego składowania przekraczających 6 m stosuje się oprawy oparte o technologię LED bądź oprawy wyładowcze, które mają wysoki strumień świetlny. Stosowanie jednak oświetlenia magazynu w technologii LED daje nam korzyści polegające na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej nawet o ponad 90% w stosunku do oświetlenia tradycyjnego, oraz braku konieczności wymiany źródeł światła, których to żywotność określana jest na 100.000 godzin.

Badania pokazują, że w około 40% przypadków oświetlenie magazynu stanowi największą część stałych kosztów utrzymania magazynów w firmie. Przy wciąż rosnących cenach energii elektrycznej, oświetlenie magazynów powinno być kwestią szczególnie przemyślaną, zwłaszcza że w obszarach logistycznych oświetlenie jest stosowane 24 godziny na dobę. Efektywność energetyczna i dobór odpowiednich rozwiązań energooszczędnych jest więc obok doboru właściwego natężenia i odpowiedniej jakości światła, decydującym czynnikiem udanych koncepcji oświetlenia magazynu. Optymalne oświetlenie hal to również bezwzględny warunek dotyczący bezpieczeństwa pracy, wpływający na psychofizyczne warunki widzenia, a co za tym idzie na wydajność pracy i samopoczucie pracowników. Nie można nie wziąć pod uwagę również coraz bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących ochrony środowiska. Innowacyjne systemy zarządzania światłem pozwolą na indywidualną kontrolę oświetlenia poszczególnych stref i obszarów magazynu, redukując zużycie energii elektrycznej, a tym samym emisję CO2 i generując ogromne oszczędności.